Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Działania Eurojust


Bruksela, 7 listopada 2023r.

Podczas spotkania Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) został przedstawiony roczny raport  agencji Unii Europejskiej -  Eurojust.  Została ona założona w 2002r. i zajmuję  się  koordynacją działań prokuratur krajowych państw członkowskich  w celu walki z transgraniczną przestępczością zorganizowaną na terenie UE. W zależności od państwa mogą to być prokuratorzy, sędziowie śledczy lub funkcjonariusze policji. Eurojust utworzono w celu usprawnienia postępowania w przypadku poważnej przestępczości międzynarodowej i zorganizowanej poprzez zwiększenie współpracy wymiaru sprawiedliwości oraz policji. W skład organizacji wchodzi  27 przedstawicieli krajowych. Współpracują oni także z państwami trzecimi i innymi organami UE, takimi jak Europejska Sieć Sądownicza, Europol i OLAF.

Na spotkaniu omówiono działanie agencji w takich obszarach jak:

 • terroryzm
 • cyberprzestępczość
 • handel ludźmi
 • handel narkotykami
 • przestępstwa finansowe
 • przemyt ludzi 
 • przestępstwa związane z ochroną środowiska 
 • pranie ‘’brudnych’’ pieniędzy 

Omówiono także w jaki sposób agencja pomaga krajom UE:

 • koordynowanie postępowań i dochodzeń karnych obejmujących co najmniej 2 kraje
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów jurysdykcji
 • ułatwianie opracowywania i wdrażania instrumentów prawnych UE, takich jak  nakazy aresztowania, nakazy dochodzeniowe oraz zaświadczenia dotyczące konfiskaty.

Od początku wojny za naszą wschodnią granicą Eurojust pełni rolę lidera mającego na celu pociągnięcie do odpowiedzialności Rosję za zbrodnie dokonane na Ukrainie. Specjalnie w tym celu utworzono bazę danych CICED mającą na celu ochronę, analizowanie oraz przechowywanie najpoważniejszych dowodów przestępstw o zasięgu międzynarodowym (tj. ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludności ). CICED umożliwia Agencji wspieranie krajowych organów sądowych w identyfikowaniu dowodów znajdujących się w innym kraju, które mogą mieć znaczenie dla ich własnego dochodzenia. Do tej pory przekazano setki dokumentów z różnych krajów, w tym Ukrainy. W dniu 3 lipca 2023r. rozpoczęło swoją działalność Międzynarodowe Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie (ICPA), które będzie wspierać przygotowanie spraw dotyczących zbrodni agresji, zabezpieczając kluczowe dowody i ułatwiając proces budowania sprawy na wczesnym etapie.

Trzeba również wspomnieć o współpracy Europol-u wraz z Eurojust-em, których członkowie tworzą wspólny zespół dochodzeniowo śledczy (JIT) w sprawie domniemanych przestępstw zbrodni popełnionych na Ukrainie.

 

Autor: Alan Piorowski (stażysta)