Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Handel ludźmi - prezentacja projektu sprawozdania

Bruksela, 5 czerwca 2023r.

Komisja FEMM wspólnie z komisją LIBE będą debatować nad projektem sprawozdania w sprawie dyrektywy „Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu oraz ochrona ofiar”.

W projekcie sprawozdania wzywa się do ulepszenia wniosku w odniesieniu do rekompensaty finansowej dla ofiar, gwarancji ich immunitetu na potrzeby współpracy w dochodzeniach, walki z przestępczością internetową, kar finansowych dla skazanych osób prawnych, szkoleń dla specjalistów, wczesnej identyfikacji i wsparcia ofiar wśród wnioskodawców ochrony międzynarodowej, kryminalizacja każdego użytkownika, świadomego lub nieświadomego, usług świadczonych przez ofiarę handlu ludźmi oraz gromadzenie danych.

Dyrektywa w sprawie zwalczania handlu ludźmi zapewnia unijne ramy zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu poprzez ustanowienie minimalnych zasad definiowania przestępstw i kar związanych z handlem ludźmi oraz wprowadzenie przepisów mających na celu poprawę zapobiegania i ochrony ofiar handlu ludźmi. 


Celami proponowanej dyrektywy w szczególności są: 
1) rozszerzenie wykazu form wyzysku wymienionych w dyrektywie w sprawie przeciwdziałania handlowi ludźmi o przymusowe małżeństwa i nielegalną adopcję w celu zapewnienia, aby krajowe systemy prawne obejmowały większą liczbę celów związanych z handlem ludźmi; 
2) sprostanie wyzwaniom związanym z rosnącą cyfryzacją handlu ludźmi oraz wzmocnienie instrumentów prawa karnego w celu zwalczania przestępstw popełnianych przy użyciu technologii; 
3) wzmocnienie reakcji wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na przestępstwa związane z handlem ludźmi popełniane z korzyścią dla osób prawnych, przy jednoczesnym zapewnieniu skuteczności, proporcjonalności i odstraszającego charakteru kar; 
4) zapewnienie ustanowienia przez państwa członkowskie, poprzez przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, krajowych ukierunkowanych mechanizmów pomocy w celu poprawy funkcjonowania odpowiednich instytucji krajowych oraz dalszej harmonizacji ich struktur i praktyk w zakresie kierowania ofiar do odpowiednich systemów pomocy i wsparcia; 
6) zobowiązanie państw członkowskich do corocznego gromadzenia i przekazywania Komisji danych dotyczących handlu ludźmi oraz zapewnienia dalszej harmonizacji procesu gromadzenia danych w celu poprawy ich jakości i przyspieszenia publikacji sprawozdań zawierających odpowiednie dane. 

Źródło zdjęcia: Trafficking in human beings for sexual exploitation © Image used under the licence of Adobe Stock