Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
Interpol powinien podjąć natychmiastowe środki w celu wykluczenia Rosji z organizacji


Bruksela, 11 maja 2022

Podczas posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) odbyła się dyskusja na temat zalecenia dotyczącego negocjacji w sprawie zawarcia umowy o współpracy między Unią Europejską a Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej (Interpolem). Projekt sprawozdania przygotowała eurodeputowana PiS Jadwiga Wiśniewska.

Jadwiga Wiśniewska podjęła bardzo istotną kwestię – w obliczu agresji Rosji na Ukrainę. „Uważam, że Interpol powinien podjąć natychmiastowe i stanowcze środki w celu wykluczenia Federacji Rosyjskiej z organizacji. Współpraca między Unią Europejską i Interpolem mus opierać się na zaufaniu. W przypadku Rosji nie może już być mowy o żadnej wiarygodności i żadnym zaufaniu” - podsumowała.

Jadwiga Wiśniewska mówiła, że współczesny terroryzm i przestępczość zorganizowana to dzisiaj zjawiska dynamiczne i złożone, które należy rozpatrywać w wymiarze ponadnarodowym i globalnym. „Wymagają one zdecydowanej i skuteczniejszej reakcji oraz skoordynowanych działań UE, a także ścisłej współpracy z międzynarodowymi organami ścigania i organizacjami takimi jak Interpol” - powiedziała. Jak przypomniała, Interpol jest kluczowym partnerem UE na polu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, w tym zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, jak również zintegrowanego zarządzania granicami.

Eurodeputowana przekazała, że Strategia Bezpieczeństwa Unii z 2020 r. wskazuje na współpracę pomiędzy UE a Interpolem jako niezbędną dla wzmocnienia kooperacji oraz wymiany informacji. Dlatego też KE zdefiniowała możliwości uregulowania tej współpracy, włączając w zakres współpracy dostęp do baz danych Interpolu, a także wzmacnianie współpracy operacyjnej i strategicznej. „Ponadto Agenda UE ws. Zwalczania Terroryzmu z 2020 r. wskazuje Interpol jako kluczowego partnera w zakresie zwalczania terroryzmu” - mówiła.

Wiśniewska przekazała, że wytyczne do negocjacji zostały przygotowane ze względu na fakt iż Parlament Europejski jest pełnoprawnym współustawodawcą w procesie zawarcia porozumienia w procedurze zgody. „Pomimo prowadzonej współpracy z Interpolem istnieją obszary, w których można ją zacieśnić, a przede wszystkim sformalizować, ponieważ Interpol do tej pory nie posiada porozumienia o współpracy z UE” - dodała.

W swoim sprawozdaniu polska polityk zwróciła uwagę, że zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy UE a Interpolem uzasadnia potrzeba m.in. zawarcia nowego porozumienia o współpracy pomiędzy Europolem a Interpolem. „Porozumienie z 2001 r. nie daje Europolowi dostępu do informacji i baz danych Interpolu, w szczególności not Interpolu dot. terrorystów” - powiedziała. Europosłanka zwróciła też uwagę na konieczność zapewnienia organom egzekwowania i wymiarom sprawiedliwości aktualnych informacji o przestępcach i przestępstwach oraz zapewnienia interoperacyjności. „W praktyce oznacza to, że nowe porozumienie powinno wskazać wymagane podstawy prawne, w tym gwarancje zapewniające ochronę danych osobowych, jak również upoważnić Europejski Portal Wyszukiwania do połączenia z bazami Interpolu” - mówiła.

„Uważam, że Porozumienie musi dostarczyć zabezpieczeń i gwarancji niezbędnych do udzielenia państwom członkowskim UE i agencjom UE kontrolowanego dostępu do baz Interpolu. Dostęp powinien być zagwarantowany w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań, przy pełnym poszanowaniu wymogów UE w zakresie ochrony danych i praw podstawowych” - powiedziała Wiśniewska i dodała, że kwestią niezwykle istotną, jest też, aby przy wymianie danych osobowych z Interpolem Komisja zapewniła utrzymanie poziomu ochrony danych osobowych oraz ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych na poziomie gwarantowanym obecnie przez prawo pierwotne i wtórne UE.

Europosłanka wezwała Komisję do zachowania szczególnej czujności podczas negocjacji ze względu na wrażliwość danych oraz liczbę państw trzecich będących członkami Interpolu, które nie są stroną równoważnej umowy z UE lub których organy mające otrzymać dane osobowe nie są objęte decyzją Komisji w sprawie adekwatności.