Ta strona zapisuje w Twoim urządzeniu krótkie informacje tekstowe zwane plikami cookies (ciasteczkami). Są one wykorzystywane do zapisywania indywidualnych preferencji użytkownika, umożliwiają logowanie się do serwisu, pomagają w zbieraniu statystyk Twojej aktywności na stronie. W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Ustawienie lub pozostawienie ustawienia przeglądarki na akceptację cookies (ciasteczek) oznacza wyrażenie przez Ciebie świadomej zgody na takie praktyki.

OK, rozumiem i akceptuję
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO” albo „GDPR”, wypełniając obowiązki nałożone na nas przez art. 13 RODO, przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.

 

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych (czyli podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych) jest Biuro Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej z siedzibą w Częstochowie (42-200, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24/11). 

W razie jakichkolwiek pytań lub zastrzeżeń prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z Biurem Poselskim w Częstochowie: jadwiga.wisniewska.ep@gmail.com, tel. 34 313 31 40, 660 007 862.

 

Informacja o pozyskaniu danych

Państwa dane pozyskaliśmy w trakcie bieżącej współpracy lub komunikacji – tj. otrzymaliśmy je bezpośrednio od Państwa przy prowadzeniu działalności poselskiej. Część danych mogła zostać pozyskana z publicznie dostępnych systemów (np. CEIDG, KRS czy dostępne przeglądarki).

 

Cel i uzasadnienie prawne dla przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) do c.) oraz e) i f) RODO w celu:

  • przygotowywania konkursów organizowanych przez Biura Poselskie Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej i ogłaszania laureatów poprzez stronę internetową oraz media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram)
  • informowania o nadchodzących spotkaniach z Panią Poseł Jadwigą Wiśniewską
  • organizowania wycieczek do Parlamentu Europejskiego w Brukseli
  • interwencji u różnych organów państwowych w celu rozwiązywania zgłaszanych nam problemów
  • sprawnej wymiany informacji i efektywnej pracy Biura Poselskiego

 

W przypadku gdy chcecie Państwo:

  • zgłosić się do naszego Biura z prośbą o interwencję,
  • wziąć udział w organizowanym przez Biuro procesie rekrutacji

prosimy o wypełnienie i przesłanie nam stosownej zgody, której wzór znajdziecie Państwo w załącznikach do niniejszego Regulaminu.

Proszę pamiętać, że podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny i możecie Państwo wycofać tę zgodę w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Państwa uprawnienia względem Biura w związku z przetwarzaniem danych

Biuro Poselskie respektuje i gwarantuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych – w przypadku w którym zajdą odpowiednie ku temu przesłanki opisane w przepisach prawa.

W przypadku w którym spostrzeżecie Państwo, że Biuro Poselskie naruszyło Państwa uprawnienia, możecie Państwo zawiadomić o tym organ nadzorczy, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Biuro Poselskie gwarantuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

  • sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów;
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego lub są profilowane dla tego celu.

 

Podmioty, którym ujawniamy Państwa dane osobowe

Państwa dane są pilnie przez nas strzeżone i nie ujawnimy ich nikomu bez uzasadnionej potrzeby. 

 

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane są przechowywane przez okres 10 lat, chyba że obowiązujące prawo przewidywać będzie okres dłuższy bądź wyrazicie Państwo zgodę na przechowywanie danych w dłuższym okresie czasu.

 

Załączniki:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przy podejmowaniu interwencji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji